fredag 3 oktober 2014

Seminarium Vygotskij


Vi ombads att gå tillbaka 30 sekunder i tiden och åter igen vandra in i klassrummet! Rörelserna, samtalen, skulle vara desamma som första gången. När vi kom tillbaka fick vi snabbt klottra ned våra upplevelser, några blev irriterade andra kände dofter! Vi blev ombedda att göra samma sak igen! Denna gången gjorde jag rutten något annorlunda, jag tyckte det var för tråkigt att upprepa exakt samma situation igen, dessutom skulle Peter aldrig se om jag fuskade! Vi kom tillbaka till klassrummet och återigen fick vi skriva ned upplevelsen på en lapp och dela med klassen. Peter meddelade att vi skulle gå rutten en sista gång. Detta skapade stor irritation, vad skulle detta vara bra för? Efteråt diskuterade vi vilka känslor denna upplevelse gett och Peter avslöjade poängen med det hela nämligen att sätta oss in i hur eleverna kan känna när de tilldelas en uppgift. Det slog mig att det är viktigt att motivera barnen genom att förklara vinsten av de uppdrag de anges utföra! En lärdom inför framtiden
 
Nathalia Edenmont, Play

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar