onsdag 22 oktober 2014

Ett första möte med Italien, fast i Sverige

Den italienska Föreningen Dante hade möte i Ängelholm igår kväll. Föreningen finns i flera länder och är som du kanske anar namngiven från tänkaren och filosofen Dante Alighieri som bland annat skrev Divina Commedia. Det är en allegorisk epos som skrevs i början av 1300-talet. I verket ingår hundra sånger som berättar om helvettet, skärselden och paradiset. Den skrevs på folkspråk (gammal italienska) vilket utmärkte verket då texter under denna tid vanligen skrevs på latin.

Roberto hade fått i uppgift att laga italiensk mat till Danteföreningens möte. Jag blev erbjuden att hjälpa till med maten och tackade gladeligen ja eftersom jag såg detta som ett ypperligt tillfälle att få ett första möte med den italienska kulturen. En föreläsare hade hyrts in kvällen till ära.  Föreläsningen hölls både på svenska och italienska vilket var bra för uppövningen av mina italienska skils. Temat på föreläsningen var konstnären Caravaggio som är en erkänd konstnär, verksam under 1600-talet. Caravaggios måleri kännetecknas av kontraster mellan ljus och mörker vilket skapar en dramatik i målningarna. Precis som Picasso och Klein hade sina blåa perioder då deras tavlor genomsyrades av blåa toner hade även Caravaggio flera konstnärliga perioder. Han hade bland annat en period då han målade fruktstilleben och en period då ha tecknade prostituerade och unga nakna pojkar vilket ledde till rykten om att Caravaggio var pedofil.

Här kommer lite bilder från förberedelserna av maten samt från föreläsningen om Caravaggio och matförtärandet. La speranza ha un sapore.
Roberto uppmärksammade att i många av Caravaggios målningar var kroppen skickligt målad men huvudet hade en rund onaturlig form olikt ett verkligt huvud. Det fick mig att fundera vad kan detta bero på? Kan det ha att göra med att det var modernt att måla på det viset under den tidsperioden som Caravaggio var verksam eller var det ett medvetet val från hans sida? Var konstnär är ju en man av sin tid och i Vygoskij boken står det även att ett geni likt alla andra är en man av sin tid. Det vi utsätts för och upplever har påverkan på vad vi tänker och vad vi skapar. Jag har dock även hört att de riktigt stora konstnärerna är de som är före sin tid som har upptäckt något som andra sett förbi eller inte insätt ännu.

Caravaggio var verksam i Rom och brukade teckna av människor i staden. Eftersom jag ska till Rom tänker jag i Caravaggios anda fånga intryck av staden men då även med andra medel, som ljud, fil, foto mm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar