fredag 3 oktober 2014

Gestaltande skiss

Språket, melodier, rytm, förstärkande av kanaler, bilden och språkets sammankoppling, historiskt, känslomässigt, holistiskt allt hör samman.  Jag vill utmana mig själv och gestalta audioellt istället för visuellt. Fotografi, teckning och måleri har varit mina huvudsakliga uttrycksmedel. Jag vill gå vidare och förstärka andra sinnen och se vad det gör med mig och hur det får mig att resonera.

Fredrik Lindström skriver om det svenska språket i sin bok Världens dåligaste språk -tankar om språket och människan idag. Han samtalar om språkets historia och besvarar frågor om språket samt diskuterar kring påståenden som cirkulerar kring språk. Han skriver följande

 " Utan språk är människan som art mycket lik vilket annat djur som helst förfining, och vi har inget självmedvetande. Civilisationens fernissa är tunn, och helt beroende av språket."(Lindström, 2000, s.30)

Boken berör det talade och det skrivna språket men kroppsspråk och bildspråk faller utanför! I min gestaltning vill jag se på språks melodier och genom audioella indpelningar få fatt på ledtrådar till språkets melodi och effekt.

Ur: Estetiska läroprocesser & vidgat språkbegrepp, HDK 2014

"Sånger och visor vars melodirytm tätt följer det talande språkets naturliga rytm är till god hjälp vid språkinlärning för människor i alla åldrar." ( s.19)

 

1 kommentar: