fredag 19 september 2014

Serieteckning

Denna veckan har vi lärt oss att teckna serier. Vi gästades av en serietecknare vid namn........... Han berättade lite om sin karriär som serietecknare och olika projekt han varit involverad i. Vi fick i uppgift att på tjugo minuter teckna oss själva som en seriefigur. Resultatet blev följande


I slutet av lektionen skulle vi teckna en egen serie. Jag valde på att fortsätta på min tidigare karaktär, survival girl. Som utger sig för att vara en hjälte men i själva verket är en tattare. Till hjälp hade vi en mall som vi gjorde till varandra, där varje ruta har sin bestämda inriktning.

De två serierna ovan är resultatet av mitt, Hannas och Claras sammarbete där vi tecknade en serieruta var samt tecknade i en ruta men lämnade till nästa person att fylla i pratbubblan. Dessa övningar var ett utmärkt sätt att komma igång med serietecknandet. Det gjorde att man släppte kontrollen över det egna skapandet och tidspressen gjorde att skapandet kom igång utan den vanligt förekommande prestationsångesten.

Tidningar där inspiration och tips till egna serier kan födas


Här är en serie som jag gjorde tillsammans med mina Umeå vänner. Vi hade temat konflikt och tecknade två rutor vardera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar