tisdag 2 december 2014

Vad har jag lärt mig?

Det är en stor fråga. Vad har jag egentligen lärt mig under gestaltningsarbetet? Har jag fått nya insikter. Eller är det gamla insikter som har förstärkts? Något som jag har lärt mig är att man kommer långt med ett leende och en alert uppsyn. Många gångers i Italien kände jag mig lite korkad eftersom jag inte förstod vad människor runt omkring pratade om. Ibland låtsades jag som att jag förstod och försökte skratta vänligt vid rätt tillfälle. Det är samma teknik som jag använder i Sverige när jag inte hört vad någon sagt.Vissa ord förstod jag och visst underlättar italienarnas mimik och kroppsspråk förståelsen. Att jag kan några fraser på franska var också till hjälp. Jag märkte dock att jag var blyg med att prata. Vågade inte riktigt säga ord som jag lärt mig. En positiv sak med att inte kunna språket var dock att den sociala pressen minskade. På ett sätt bidrog det till att jag kunde observera mer än om jag ständigt hade bidragit i samtalen. För är det inte så att tala är silver och tiga är guld. Jag har lärt mig att många saker i italien skiljer.  Sig från Sverige men även att många saker är desamma. Vart man än åker är alla människor som har liknande behov och liknande problem. Jag har även fått bekräftat det som jagtidigare erfarit från resor att allt blandas samman, upplevelser och iakttagelser kommer som på löpande band. Bearbetandes av dessa går inte att-göra fullt ut på platts utan kan första ske i hemmets trygga vrå. Jag har dock som taktik att kalla de flesta nya plattser på mina hem kustförsvaret attdetkänns tryggare så. Det är där jag försöker smälta intryck och förstå vad jag upplevt.

Detta är bara ett axplock av vad jag har lärt mig. To be continued!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar